Súkromné centrum voľného času – Radvanská 1, Banská Bystrica – Novinky

Súkromné centrum voľného času – domáca stránka

Novinky, strana 1 | Novinky, strana 2 | Novinky, strana 3

Novinky - strana 1

V našom SCVČ sa môžete prihlásiť na krúžky kedykoľvek počas školského roka. Prihlásiť sa môžete elektronicky (odd. Prihláška), na t.č. 0908 597 312 alebo osobne v SCVČ. Tešíme sa na vás ... :-)

Aktuálne novinky nájdete aj na Facebooku.

Tanečný krúžok (pre deti predškolského veku) s kolegynkou Viki bude bývať v pondelky o 17,15 hod. Po tanečnej o 18,00 hod. bude ešte s Viki prebiehať aj literárno-dramatický krúžok pre žiakov ZŠ a SŠ. Začíname 3.10.

Tvorivé dielničky pre deti predškolského veku budú bývať v stredy o 16,40 hod. a Tvorivé dielne/výtvarný krúžok pre deti ZŠ prebiehajú v stredy o 17,45 hod. Tvorivé dielničky pre deti od 2-4 rokov bývajú vo štvrtky o 16,00 hod.

Pop spev - vo štvrtky o 15,00 hod. Je možné sa ešte pridať :-).

Kurzy - Robík (pre deti od 4 - 18 mesiacov) v SCVČ, Radvanská 1: v stredy o 9,00 hod. a kurz Rytmické krôčiky (pre deti od 4 - 6 rokov) v stredy o 17,00 hod. V skupinách sú ešte voľné miesta.

Kurz - Prvé krôčiky k hudbe (pre deti od 1,5 - 4 rokov)v SCVČ, Radvanská 1: v stredy o 10,00 hod. a o 16,00 hod., v RC Hviezdička: v pondelky o 10,00 hod., v RC Pod Prameňmi: v utorky o 17,00 hod. a v Podlaviciach (spoločenská miestnosť kostola)  v piatky o 10,00 hod.

 

 

 

 

 

Powered by CuteNews

© 2011-2018 Súkromné centrum voľného času – Radvanská 1, Banská Bystrica | Design by: Zuzana Slezáková | Stránku vytvoril: onRock.eu
Táto stránka nepoužíva súbory cookies, neanalyzuje návštevnosť ani inak nezhromažďuje vaše osobné údaje.
xhtml-strict.png, 295B vcss.png Seo servis onRock.eu - internetové stránky, SEO, DTP, fotografia Zlatá medaila SEOnastroje.cz - 100% Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica - Facebook