Súkromné centrum voľného času – Radvanská 1, Banská Bystrica – Úvodná stránka - O nás

Súkromné centrum voľného času – domáca stránka

Práve si tu: | Úvodná stránka - O nás

O NÁS – Súkromné centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica (SCVČ) je školské zariadenie, ktoré je zamerané na mimoškolské aktivity detí, mládeže a dospelých.

SCVČ bolo zaradené Ministerstvom školstva SR do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2006, kedy aj začalo svoju aktívnu činnosť. Zriaďovateľom je Mgr. Mária Demočová.

V SCVČ prostredníctvom našich rôznorodých programov poskytujeme všetkým – bez ohľadu na vek – vedomosti a skúsenosti z oblasti cudzích jazykov, výtvarného a literárno-dramatického umenia, rôznych tanečných štýlov, ale aj intelektuálne a športové vyžitie. Pobočka renomovanej Hudobnej školy YAMAHA zabezpečuje kvalitné vzdelávanie a rozvoj hudobných schopností a prirodzeného talentu.

Veríme, že vám ďalšie informácie na našej stránke poskytnú širší obraz o našej činnosti a aktivitách. Poteší nás každý námet a návrh ohľadom našej činnosti, prípadne internetovej stránky. Ďakujeme.

Podporiť nás môžete 2 % z vašich daní pre OZ Hráme všetci. Tlačivá nájdete tu.

© 2011-2018 Súkromné centrum voľného času – Radvanská 1, Banská Bystrica | Design by: Zuzana Slezáková | Stránku vytvoril: onRock.eu
Táto stránka nepoužíva súbory cookies, neanalyzuje návštevnosť ani inak nezhromažďuje vaše osobné údaje.
xhtml-strict.png, 295B vcss.png Seo servis onRock.eu - internetové stránky, SEO, DTP, fotografia Zlatá medaila SEOnastroje.cz - 100% Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica - Facebook